Pre zobrazenie ceny za dovoz jedla pre konkrétne miesto, kliknite prosím na bod na mape

Zelená zóna : Dovoz objednaného jedla do 1 Eur

Oranžová zóna : Dovoz objednaného jedla do 2 Eur

Červená zóna:Dovoz objednaného jedla nad 2 Eur 

 Uskutočňujeme rozvoz pizze, šalátov, cestovín, minútiek a denného menu do nasledovných lokalít:

Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Borčany, Chudá Lehota, Dolné Naštice, Dolné Ozorovce, Dvorec, Libichava, Livina, Livinské Opatovce, Malé Chlievany, Malé Hoste, Nadlice, Nedašovce, Ostratice, Otrhánky, Pečeňany, Pochabany, Pravotice, Rybany, Šišov, Veľké Chlievany, Veľké Hoste, Vysočany, Žabokreky nad Nitrou, Zlatníky, Norovce, Horne Naštice, Jerichov, Miezgovce.